Üdvözöljük az Autó-Doktor Horváth Kft. weboldalán! Közvetlen elérhetőség: +36-84/519-219

reklam bal

fekakcio bal nagy

olajakcio bal

Garanciális feltételek

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseiből, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló, a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel módosított, 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet szerint, a szerviz által a fogyasztó részére – nem szavatosság vagy jótállás alapján – végzett javító-karbantartó szolgáltatásokra 6 hónapos jótállás vonatkozik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Fogyasztónak az a személy minősül, aki a gépkocsi javítását, karbantartását a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként rendeli meg.

A jótállás a fenti esetben is csak akkor áll fenn, ha a szolgáltatás az általános forgalmi adót és anyagköltséget is magába foglaló díja a húszezer forintot meghaladja.
Jótállás keretében a megrendelő a szerviz által végzett javító-karbantartó szolgáltatás hibás teljesítése esetén elsősorban – választása szerint – díjmentes javítást vagy kicserélést (a szolgáltatás újbóli elvégzését) követelheti, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen. A jogosultat a szolgáltatás újbóli elvégzésének joga illeti meg, ha az a jótállásra kötelezettnek a kijavítással összehangolva aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy a szolgáltatás újbóli elvégzését – a kijavítandó hiba tulajdonságaira és a szolgáltatás jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Ha a megrendelőnek sem kijavításra, sem a szolgáltatás újbóli elvégzésére nincs joga, vagy ha a jótállásra kötelezett szerviz a kijavítást, illetve a szolgáltatás elvégzését nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a megrendelő választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fentiekben le nem írt jótállási kérdésekben a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel módosított 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai irányadóak.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

Tájékoztatom, hogy a fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás a megrendelő fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Általános feltételek

Az Autó-Doktor Horváth Kft. az általa forgalmazott és beszerelt gépjármű-alkatrészekre a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállást vállal. Számos alkatrészre azonban az előírtnál kedvezőbb feltételeket, hosszabb jótállási időtartamot vállalunk.

A jótállási időtartam a vásárlás dátumával kezdődik.

A jótállási igény elbírálásának alapja, hogy az ügyfél az Autó-Doktor Horváth Kft. által kibocsátott számlával tudja igazolni az alkatrészvásárlást és a szakszerű beszerelést.
Némely alkatrész – így pl. az akkumulátorok egy része – gyártói jótállási jeggyel rendelkezik. Ezekre az alkatrészekre egyedi feltételek lehetnek érvényesek, amelyek általában kedvezőbbek az általános feltételeknél. A jótállási jegy megléte és érvényessége nélkülözhetetlen az ilyen alkatrészeknél.

Az Autó-Doktor Horváth Kft. vállalja, hogy az általa jogosnak ítélt garanciális igény esetén a hibás alkatrészt ugyanolyan típusú, új alkatrészre cseréli, és térítésmentesen beszereli.
Nem egyértelmű esetekben az Autó-Doktor Horváth Kft. fenntartja annak jogát, hogy felvegye a kapcsolatot az adott alkatrész gyártójával vagy annak képviselőjével és annak szakértői véleménye alapján bírálja el a garanciális igényt.

A vásárló a meghibásodás észlelése után a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni az Autó-Doktor Horváth Kft. valamelyik szervizét, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a hiba további károkat ne okozzon.

Ha a meghibásodással kapcsolatban okozati kár merül fel, lehetőség szerint azonnal, de a gépkocsi megbontásának időpontja előtt legalább 3 munkanappal értesíteni kell az Autó-Doktor Horváth Kft.-t. Ennek elmulasztása esetén az Autó-Doktor Horváth Kft. az okozati kár megtérítését megtagadhatja.

A jótállási igény az Autó-Doktor Horváth Kft. elutasíthatja abban az esetben, ha:
•    az ügyfél számlával, vagy annak másolatával nem tudja igazolni, hogy az alkatrészt az Autó-Doktor Horváth Kft. szervizében vásárolta és szereltette be;
•    az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelően tárolják (pl. gumiabroncs szakszerűtlen tárolása);
•    az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelő körülmények között üzemeltetik vagy túlterhelik (pl. autóversenyzés, a megengedettnél nagyobb teher szállítása);
•    az alkatrészhez kapcsolódó karbantartásokat nem végeztették el az Autó-Doktor Horváth Kft. valamelyik szervizében;
•    változtatást hajtottak végre az alkatrészen;
•    az alkatrészt, illetve gépjárművet szakszerűtlenül kezelik, üzemeltetik (pl. nem megfelelő üzemanyag, kenőanyag);
•    a tulajdonos a hiba észlelése után tovább üzemeltette a gépjárművet és ez további károkat okozott;
•    a hiba természetes elhasználódásból adódik;
•    az alkatrész meghibásodását baleset, bűncselekmény, szándékos rongálás vagy külső környezeti behatás okozza;
•    az alkatrészen sérülés fedezhető fel;
•    a jótállás időtartama lejárt.

Gumiabroncsok

Az Autó-Doktor Horváth Kft. teljes élettartamra szóló garanciát vállal az általa forgalmazott gumiabroncsokra.
Belső tömlő nem javítható, ha cserélni szükséges, a költség a vásárlót terheli.
A garancia kizárólag gyártási hibára visszavezethető okok miatti meghibásodás esetén érvényesíthető.
Amennyiben az Autó-Doktor Horváth Kft. megalapozottnak ítéli a garanciális igényt, az új gumiabroncs bejelentéskor érvényes árából a hibás abroncs ki nem használt élettartamával arányos kedvezményt ad. (A hátralévő élettartam az abroncs horonymélységéből kerül megállapításra) Feltétel, hogy a horonymélység nagyobb legyen a gyártó által megadott minimumnál.

Futómű

Az Autó-Doktor Horváth Kft. által beépített futómű-alkatrészekre 1 év teljeskörű jótállást vállalunk.
A futóműgeometria beállítása a nem megfelelő minőségű utak vagy gondatlan vezetési stílus következtében elállítódhat, ezért a futóműállításra korlátozott garanciát vállalunk. Panasz esetén 15 napon belül ingyenesen mérjük meg a futóműgeometriát, és szükség esetén újraállítjuk.

Lengéscsillapító

Minden Autó-Doktor Horváth Kft. által beépített lengéscsillapítóra 2 év kilométerkorlátozás nélküli jótállás érvényes.

Fékrendszer

A fékalkatrészek között vannak olyanok, amelyekre fokozottan jellemző az üzem közbeni kopás, elhasználódás. Ezek az alkatrészek: fékbetétek, fékpofák, fékdobok, féktárcsák. Az ilyen alkatrészek esetleges túlzott mértékű kopása miatt nem érvényesíthető garancia.
Minden más fékalkatrész 1 év, kilométer-korlátozás nélküli jótállás alá esik.

Akkumulátorok

Az Autó-Doktor Horváth Kft. minden beszerelt akkumulátorra 2 éves jótállást vállal. Az akkumulátor garanciális elbírálásába a gépjárművet is be kell vonni. A jótállás feltételei:
•    a gépjármű töltési rendszerének megfelelő működése;
•    megfelelő savsűrűség;
•    az akkumulátor csatlakozási pontjainak kifogástalan állapota
•    az akkumulátor minimum hathavi átvizsgálása műhelyünkben

Kipufogórendszer

Katalizátorokra 1év, a kipufogórendszer más elemeire 2 év kilométer-korlátozás alá nem eső jótállást biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik külső felületi rozsdásodásra, illetve krómozott felületek hőhatás miatti felületi elszíneződésére.
6 hónapos szavatosság alá eső alkatrészek:
•    szűrők,
•    izzók,
•    tömítések.

Minden itt fel nem sorolt alkatrészre 1 éves kilométer-korlátozás nélküli garancia vonatkozik.

Kipufogó rendszer  Motor  Vezérlés  Dízel befecskendezők  Üzemanyagrendszer tisztítás  Automataváltó olajcsere  Futómű szrviz  Fékrendszer  Akkumulátor  Klíma szerviz  GPS rendszerek

Lengéscsillapító  Intelligens diagnosztika  Téli, nyári átvizsgálás  Karosszéria javítás  Szélvédőcsere és javítás  Fényszóró felújítás  Műszaki vizsga és zöldkártya  Olajcsere specialista  Periodikus táblázat  Gumiabroncs garancia  Autómosás, ápolás

Autó-Doktor Horváth Kft.

8600 Siófok
Papfődi u.1.
Tel: +36/84/519-219
Fax: +36/84/519-211
E-mail: szerviz@auto-doktor.hu
logo kicsi ff

Levelezési cím

8601 Siófok
Pf.:177. Hungary

Nyitvatartási idő

Az Autó-Doktor Horváth Kft. szervíz az Ön rendelkezésére áll:

hétfőtől-péntekig: 8.00 - 17.00-ig,
szombaton - vasárnap: zárva.

Rólunk mondták

"Igényes és pontos munkát végeztek még a szűk határidők esetében is"

"Szolgáltatásaik összessége arányban áll az alkalmazott árazási gyakorlatukkal"